top of page

Aby spełnić wymagania, należy zalogować się do swojego profilu Sunsynk Connect i wykonać zrzut ekranu podobny do poniższego obrazu.

Uwaga, należy przechwycić:

  • Liczba falowników

  • Nazwa użytkownika

Example Screenshot - Sunsynk Connect.jpg
bottom of page